// Våra tjänster

Våra tjänster och erbjudanden

Att påstå att ett järnvägslok får dra ett tungt lass är ingen överdrift.
I vår välutrustade verkstad i Lokstallarna tar vi emot el- och diesellok från hela Norden. Våra skickliga tekniker utför såväl totalrenoveringar som regelbundet underhåll, säkerhetsbesiktningar och lackeringar. Sedan 2004 har vi tillgodosett behovet av flexibla och kvalitetssäkrade tjänster för den avreglerade järnvägsbranschen. Vi är fullserviceaktören inom tåguthyrning, reparationer och service.

Uthyrning av lok

Vi äger ett 30-tal elektriska-/och diesellok i alla storleksklasser. Genom att använda dig av våra resurser kan du öka flexibiliteten och tillgängligheten i din verksamheten och undvika kostsamma driftstopp.

Verkstad

I vår nybyggda verkstad i Nässjö tar vi emot el- och diesellok från hela Norden. Våra skickliga tekniker utför såväl totalrenoveringar som förebyggandeunderhåll, säkerhetsbesiktningar och lackeringar.

Med en lyftkraft på 100 ton och en bred kompetens som spänner från beprövade mekaniska lösningar till den senaste teknologin, har vi möjligheten att åta oss de flesta uppdrag. Självklart erbjuder vi också fältservice i form av tre fullutrustade servicebilar.

Transportlösningar

Vi utför alla typer av specialtransporter som kan kräva Transportvillkor och Transporttillstånd. Helhetserbjudandet är vår styrka – av den enkla anledningen att vi har all kompetens i huset. Projekten kan inkludera tåg, förare, trafikplanering och utläggning av spårtider, fordonsunderhåll samt all nödvändig dokumentation till kunden.

Vi planerar också servicepunkter med uppställningsplatser för tankbilar samt övernattningsmöjligheter.

Utbildningar

Svensk Tågkraft erbjuder såväl grundutbildningar som vidareutbildningar i de säkerhetsföreskrifter som berör lokförare, bangårdspersonal i spåret.

Vi typutbildar på de fordon som vi förfogar över. Med lång erfarenhet av att utbilda järnvägens personal kan vi också erbjuda skräddarsydda utbildningar för just din verksamhet.

Certifiering

ISO 9001 och ISO 14001

Vi är certifierade enl. ISO 9001 och ISO 14001. Med ett certifikat inom dessa områden ser vi det som ett kvitto på att vi ständigt förbättrar vår kvalité och minimera vår miljöpåverkan. Certifieringen innebär att våra kunder alltid kan förvänta sig en bra leverans och hög kvalitetsnivå, men också en trygg och snabb hantering.

ECM

Svensk Tågkrafts verkstad är ECM certifierad enl. de krav som direktiv (EU) 2019/779 ställer. Det innebär att vi som funktion F4 kan utföra underhåll på andra järnvägsföretags fordon.

Single Safety Certificate

Vi vill även stolt meddela att vi är ett utav de första järnvägsföretagen som har blivit certifierade enligt Gemensamt säkerhetsintyg. Detta intyg bekräftar att vi är ett järnvägsföretag som uppfyller särskilda krav som är nödvändiga för en säker drift i enlighet med direktiv (EU) 2016/798 och tillämplig nationell lagstiftning.

Telefon: +46(0)380 55 46 65

E-post: info@tagkraft.com

© 2023 Svensk Tågkraft AB.